Temmuz, 2024

Payda, toplumu daha ileri seviyeye taşımak amacıyla eğitim, kadın istihdamı, çevre, sanat gibi alanlarda farklı kesimleri ortak paydada buluşturan projeler yürüten bir dernektir.

Payda Üyesi

Payda Tüzüğü’nde belirtilen şartları resmen kabul etmiş ve genellikle yönetim organlarında yer alacak temsilcileri seçme ve buralarda görev yapmak için seçilmeye aday olmaya hakkı olan kişidir.

Payda Gönüllüsü

Herhangi bir çıkar amacı taşımadan, Payda’nın misyonu çerçevesinde, toplumsal sorumluluk anlayışıyla, bir karşılık gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını paylaşan kişidir.

Öğrenci Sorumlusu Eğitimine Katıl

(Bu eğitim Payda Öğrencilerle Birlikte Projesi’nde yer alan/alacak kadın gönüllüler içindir)

Özel günleri

sertifikalarımız ile kutlayın

Projelerimiz

Payda Öğrencilerle Birlikte Projesi

2012 yılı Nisan ayında başlattığımız uzun soluklu Payda Öğrencilerle Birlikte Projesi‘nin hedefi ekonomik açından dezavantajlı ailelerin kız çocuklarının ilköğretim seviyesinden başlayarak eğitimlerini devam ettirmeleri konusunda destek olmak ve Üniversiteden mezun olmalarını sağlamaktır.

Payda Kariyer
Projesi

Ocak 2021’de başlayan projenin amacı, gelişime açık ve istekli Payda gençlerinin mesleğe ve iş hayatına hazırlanırken bilinçli olmalarını, iş bulma aşamasında rekabet edebilmek üzere donanım kazanmalarını sağlamaktır.

Umut Halkası
Projesi

Umut Halkasının amacı, değişik yörelerden, değişik kültürlerden gençleri bir hafta süreyle aynı çatı altında birleştirip, birbirlerini tanımalarını ve anlamalarını sağlamaktır.

Hikayemiz

Kurucularımızın 2009 yılında sahada yaptığı gönüllülük çalışmaları çok önemli bir tespiti ortaya koydu.

Normal şartlarda çok farklı olduğumuzu, hiç anlaşamayacağımızı düşündüğümüz insanlarla bir araya geldiğimizde esasında ne kadar çok ortak yanımız olduğunu ve yıllar içinde farkında olmadan yarattığımız ön yargılarımızın bizleri ne kadar yanlış yönlendirdiğini gördük.

Etkileşimin bizlerde yarattığı bu olumlu etkiyi ülke geneline ölçekleyebilmek amacıyla 2010 yılında Payda’yı kurduk.

Ve o günden bu yana hayata geçirdiğimiz uzun soluklu projeler ile toplumun tüm kesimlerini ortak bir paydada buluşturuyor, hep birlikte toplumsal gelişime katkıda bulunuyoruz.

Yardım Toplama
İznimiz

Faaliyet No: 22-1876
Yardım Toplama İznini görüntülemek için >

Şeffaflık

Payda, şeffaf ve güvenilir yönetim anlayışının bir parçası olarak tüm bağışçıların Bağışçı Hakları Beyannamesinde belirtilen haklara sahip olduğunu beyan eder.

Payda aynı zamanda tüm mali verilerini AÇIK AÇIK platformu üzerinden paylaşır.

Destek Olun

Payda, toplumun her kesimine açık olan bir dernek olmaktan gurur duyar.
Eğer siz de Payda’nın çalışma şeklini benimseyerek toplumumuzun çağdaşlaşmasına katkıda bulunmak istiyorsanız bağışçımız olabilirsiniz.

Adres: Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza
No: 255 B02 Workhaus Ofis, 34450 Sarıyer-İSTANBUL.

Dernek Kütük no : 34 170 / 134
Vergi Dairesi : Maslak V.D.
Vergi No : 72 30 40 33 61