Nesilleri Buluşturan Kadın Öyküleri Projesi

Amaç ve Kapsam

Otuz yedi bursiyer kızımız tarafından kaleme alınan gerçek yaşam öykülerini içeren bir proje başlattık. Bir çoğunun ilk yazı deneyimi olan bu öykülerde kimi kızlarımız ninelerinin, kimileri annelerinin, kimileri de hemen yanı başlarında yaşayan büyüklerinden birinin yaşamlarını kağıda döktüler.

Proje genç neslin yaşlılara ve tarihe farklı bir bakış açısı ile yakından bakmasını sağlamış, içinde yaşadıkları döneme uzak gibi gördükleri
bir zamanın kuşağını anlama olanağı sunmuştur. Öğrencileri yazmaya heveslendirmiş, önceki kuşakları dinleme, anlama ve geçmişe ilişkin bilgileri öğrenme becerilerine katkıda bulunmuştur.

Öğrenci ve gönüllü editörlerin desteği ile hazırlanan kitabın basımı ile ilgili çalışmalar sürmektedir.

Proje Kazanımları:

1. Gençlerin, önceki kuşakları dinleme, anlama ve geçmişe ilişkin bilgileri öğrenme becerilerine katkıda bulunur.

2. Öğrencileri yazmaya heveslendirir.

3. Genç neslin, yaşlılara ve tarihe farklı bir bakış açısı ile yakından bakmasını sağlar.

4. Gençlerin içinde yaşadıkları döneme uzak gibi gördükleri bir zamanın kuşağını anlama olanağı sunulmasına ve aynı aile içinde bile kuşaklar arasında kopmaya yüz tutabilen yakın ilişkilerin pekiştirilmesine hizmet eder.

5. Bugünün çoğu yazmayan, anlatmayan, anlatmak için dinleyici bulamayan yaşlılarının genç nesille iletişim kurmalarını sağlar. İçinde bulundukları yalnızlık ve unutulmuşluk duygusunu hafifletmelerini, içinde yaşadıkları toplum için hala yapabilecekleri bir şeylerin olduğunu fark etmelerini, yaşamlarının ve deneyimlerinin başkaları için değerli olduğunu düşünmelerini ve öz değer duygularının güçlenmesini sağlayacaktır.

 

Projeler ile ilgili gelişmeleri Etkinlikler ve Haberler‘den takip edebilirsiniz.

Mayıs, 2024