Yeni Projemiz: Nesilleri Buluşturan Kadın Öyküleri

Otuz yedi bursiyer kızımız tarafından kaleme alınan gerçek yaşam öykülerini içeren bir proje başlattık. Bir çoğunun ilk yazı deneyimi olan bu öykülerde kimi kızlarımız ninelerinin, kimileri annelerinin, kimileri de hemen yanı başlarında yaşayan büyüklerinden birinin yaşamlarını kağıda döktüler.

Proje genç neslin yaşlılara ve tarihe farklı bir bakış açısı ile yakından bakmasını sağlamış, içinde yaşadıkları döneme uzak gibi gördükleri
bir zamanın kuşağını anlama olanağı sunmuştur. Öğrencileri yazmaya heveslendirmiş, önceki kuşakları dinleme, anlama ve geçmişe ilişkin bilgileri öğrenme becerilerine katkıda bulunmuştur.

Öğrenci ve gönüllü editörlerin desteği ile hazırlanan kitabın basımı ile ilgili çalışmalar sürmektedir.

Mayıs, 2024