Mardin Fen Lisesi ve Robert Lisesi Öğrencileri Model Birleşmiş Milletler Konferansına Katıldı.

IMG_3652

Biz Mardin Fen Lisesi Model United Nations(MUN) ve Modern Birleşmiş Milletler Türkiye(MBMTR) Kulübü öğrencileri; Esra AKKURT, Gizem CAN, Beyda Rojin BORAN, Rora YAMAN, Esra Revşen KARAALP ve Hasan Felat KOCAHAL, olarak Mustafa ÖKMEN rehberliğinde bu sene 10.’su gerçekleştirilen ve her yıl Robert Koleji öğrencileri tarafından düzenlenen konferansa PAYDA Platformu aracılığıyla davet edildik. Konferans öncesi İngilizce öğretmenimiz Selim AKGÜL ve Robert Koleji öğrencileri ile birlikte bir eğitim sürecinden geçtik. Guatemala ve Kazakistan ülkelerini temsil eden öğrencilerimiz organizasyonun Disarmament Committee(Silahsızlanma Komitesi),Political Committee(Politik Komite) ve Special Conferance(Özel Konferans) bölümlerinde bulundular. Dünya sorunlarına farklı bakış açılarından bakarak bu sorunlara çözüm önerileri sundular. Öğrencilerimizin gerek gerek fikri yönden gelişimleri gerekse dil yeteneklerine katkıda bulunan, diğer yandan birçok yeni arkadaşlık kurmasına olanak sağlayan bu organizasyon öğrencilerimizin hayatına yeni pencereler açtı ve onlar için büyük bir deneyim oldu.

MUN NEDİR?
Gençlerin global sorunlardan haberdar olup bunların çözümüne yönelik öneriler geliştirip bu fikirleri özgür ve aktif bir şekilde ifade etmelerini sağlayan bir platform sunan MUN, gençlerin sosyal, ekonomik ve politik alanlarda dünya görüşlerini ve bakış açılarını genişletiyor. Aynı zamanda birçok kişiye hitap edebilme ve dünyanın birçok yerinden gelen öğrencilerle dostluk kurabilmelerine olanak sağlıyor ve gençlerin özgüven kazanmalarında büyük bir rol oynuyor.

Uluslararası bir konferans olan MUN tamamen İngilizce formatta gerçekleştirilip gençlerin yabancı dillerinin gelişimine büyük bir katkı sağlamaktadır. Robert College International Model United Nations (RCIMUN) da Türkiye’nin en kapsamlı MUN organizasyonudur.

http://mardinfenlisesi.meb.k12.tr/icerikler/rcimun-robert-college-international-model-united-nations-2016_2503290.html

Temmuz, 2024