Arama Konferansı Yapıldı

Birlikte daha kuvvetli bir Payda için hep birlikte çalıştık. Tüm gününü bize ayıran üyelerimize çok teşekkür ederiz.
“Arama” ulaşılabilir ve arzulanan bir gelecek ve “ortak akıl” arayışıdır. Geleceğin katılımlı olarak tasarımı, katılımcıların paylaşılmış değerleri ve inançlarıyla zenginleştirilmiş organizasyon felsefesi, misyonu, amaçları ve hedeflerini yaratıcı bir şekilde üretmesini sağlar.

Temmuz, 2024