Payda Müzede

WhatsApp Image 2017-08-08 at 12.23.40

Payda Müzede Projesi

Payda’nın faaliyet amacı; birbirinden uzaklaşmış kesimleri ortak paydalarda buluşturarak, yakınlaşmalarını, birbirlerini tanıyıp anlamalarını sağlayarak, toplumsal uzlaşıya katkıda bulunmaktır. Payda bu misyonunu çeşitli projeler aracılığı ile gerçekleştirmektedir.

Sanat eğitimi, çocuk ve ergende estetik kaygıyı geliştirir. Estetik bir bakıma güzelin bilimidir. Böylece çocuk ve ergen güzeli, iyiyi anlar, seçer ve arar. Ayrıca sanat eğitimi etkin, eleştirel ve yaratıcı bireylerin gelişmesini sağlar. Çocuk ve ergene kendisi ile birlikte çevresini biçimlendirmesi, kendine ve başkalarına saygılı olması gibi toplumsal sorumluluklar yükler. Böylece çocuk ve ergenin çok yönlü, açık fikirli yetişmesi, kendine güvenmesi, olay ve olguları kavraması, yeniliklere, çağdaş gelişmelere kapalı kalmaması ve kendisini gerçekleştirmesi de hedeflenir. Sanat eğitimi, eğitim dizgesinde ihmal edilen duyulara, duygu ve hayallere yer verir. Böylece yetişmekte olanlara yalnızca insanın tek bir yanına, yani biliş ve bilgisel yanına önem verme gibi yanlışlık sanat eğitimiyle dengelenir. Bu nedenle PAYDA eğitim sistemleri içerisinde sanat eğitimine önem vermektedir.

Proje Hedefleri;

  • Sanat eğitimini yaygınlaştırmak: Müzeleri ve sanatçıları çeşitli sergiler vasıtasıyla tanımak, müze uzmanlarından sanat eğitimi alarak sanatsal ve düşünsel gelişimi desteklemek, kültürel vizyonu genişletmek,
  • Müze Gönüllülüğü’ nü tanıtmak: Toplumsal gönüllülük bilincini yaygınlaştırmak,
  • Birlikte kaliteli zaman geçirerek farklı bakış açıları yakalamak ve farklı yaklaşımlara saygı duyarak hoşgörü paydasında buluşmak.

 

Kültür – Sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen projede sağlanan eğitim hizmeti, öğrencilerin katıldıkları etkinliklerde elde ettikleri bilgi birikimi ve deneyimin pekiştirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla proje dahilindeki öğrencilerin devamlı katılımına önem verilmektedir.

Aralık, 2017

3ara13:00- 17:00PAYDA MÜZEDE

19ara19:30- 21:00PAYDA GENEL TOPLANTIMIZ

23ara09:30- 17:00PÖB ÖĞRENCİ SORUMLULARI WORKSHOP

X