Öğrenci Sorumluları

_i

Öğrenci Sorumluluğu Kılavuzu

Payda Öğrenci Sorumluluğu

Payda Öğrenci Sorumluluğu bileşeni Payda Öğrencilerle Birlikte Projesi’ne iki amaç ile dahil edilmiştir. Birincisi Payda’nın kuruluş amacı olan; toplumda çeşitli nedenler ile birbirlerinden uzaklaşmış vatandaşlarımızın ortak paydalarının bulunması, birbirlerini tanımalarının ve anlamalarının sağlanması ve yapılacak çalışmalarla toplum genelinde birliktelik yaratılarak daha çağdaş bir seviyeye ulaşılmasıdır. İkincisi ise sadece maddi yardımın dezavantajlı bir öğrencinin eğitimine destek için yeterli olamayacağını düşünmemiz ve bağışçı veya Öğrenci Sorumlularının (ÖS) öğrenciyi yakından tanıyıp, iletişimde olarak, öğrenim ve eğitim konusunda rehber olabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca, öğrenciler ile birebir temasta olabilmek bağışçının bağışının nereye gittiğini görmesi ve öğrencinin gelişimini takip edebilmesinin projenin güvenirliği ve sürdürülebilirliği açısından da büyük fayda sağladığını tecrübelerimiz göstermiştir.

Öğrenci Sorumlularının Nitelikleri

Öğrenciler ile iletişimde olmak büyük sorumluluk ve hassasiyet arz etmektedir. Bununla birlikte “İdeal Öğrenci Sorumlusu hangi niteliklere sahi olmalıdır?” sorusunu objektif parametreler çerçevesinde cevaplamak son derece zordur. Bu nedenle ÖS seçiminde, aşağıda belirtilen asgari gereksinimlerin yanısıra PÖB Proje Yöneticilerinin değerlendirme ve inisiyatifleri baz alınmaktadır.

Üniversite mezunu, ya da iyi bir üniversitenin son yıllarında olmalı.
Öğrenci ve ailesinden farklı sosyo-ekonomik (maddi durum, eğitim durumu, iş hayatı tecrübesi, şu anda veya geçmişinde yaşamış olduğu coğrafyalar vb.) şartlara sahip olması.

Öğrenci Sorumlularından Beklenenler

Öğrenci Sorumlusunun (ÖS’nin) ana sorumluluğu öğrencinin öğretimi ve eğitimi konusunda yol gösterici olmaktır. ÖS’nin herhangi bir şekilde ailenin bir ferdi gibi davranma, öğrenci adına karar verme sorumluluğu ve yetkisi yoktur.
ÖS’nin öğrenci ile ayda bir telefon, sms, whatsapp ve/veya e-posta* yoluyla iletişime geçmesi uygun görünmektedir. Yüz yüze görüşmeler şart değildir. Fakat öğrenci ve ailesi ile tanışmış olmak çok faydalıdır. İlk konuşma ve tanışmaların veli ile yapılıp, yeterli tanışıklık, güven oluştuktan sonra öğrenci ile doğrudan iletişime geçilmesi başarılı bir ilişkinin kurulmasında büyük fayda sağlamaktadır.
Öğrenci ile yapılan iletişimlerde ÖS’nin öğrencinin öğretim sürecinde yaşadığı zorluklar hakkında bilgi edinmesi, öğretim olanakları ilgili sorularına cevap vermesi, öğrencinin ufkunu genişletmek amacıyla kendisini bilgilendirmesi ve bu yolla öğrencinin kendi öğretimi ve geleceği hakkında en doğru kararı vermesi beklenmektedir. ÖS, kesinlikle öğrenciyi belirli bir yöne doğru zorlamamalı; öğrenciyi doğru bilgilerle donatarak, öğrencinin karar vermesini mümkün kılmalıdır.
ÖS’nin öğrencinin okulda gelişimini ara ve ana dönem karneleriyle takip etmesi sorumluluklarından birisidir. Karne ve teşekkür mektuplarının Payda’ya yollanmasında yardımcı olmalıdır.

Öğrencilere Projenin Sağladıkları Dışında Neler Verilebilir

Öğrencilerin psikolojik gelişimi ve PÖB projesinin sağlıklı bir şekilde gelişip büyüyebilmesi için öğrencilere PÖB projesi kapsamında standart olarak sağlanan destekler dışında yapılabilecekler aşağıda ana hatlarıyla belirtilmiştir. Burada tüm olasılıkları listelemek mümkün olmadığı için ana fikri açıkladığını düşündüğümüz maddeler belirtilmiştir.

Öğrencilere yapılan maddi yardımlarda farklılık olmaması gerekmektedir. O nedenle öğrencilere ilave olarak para yardımı yapılmamalıdır.
İstenilen miktarda kitap, test kitabı, alıştırma kitabı öğrenciye gönderilebilir.
Karne dönemlerinde maddi değeri 150 ₺’yi geçmeyen giysi, müzik enstrümanı vb. ödüller verilebilir.
Sağlık sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla ÖS, kendisi veya çevresindeki kişiler vasıtasıyla öğrenciye farklı imkanlar sağlayabilir.
Öğrencinin ders dışında özel bir hobisini geliştirebilmesi için teşvik edici ekipman, donanım sağlanabilir.
Payda, bir dernek olarak öğrenciler ile kurulan ilişkilerin sağlıklı yürüyebilmesine büyük önem vermekte ve bu bağlamda ÖS’ye ihtiyaç duyduğu alanlarda ve durumlarda yardımcı olmak için elinden geleni yapacaktır. Bununla birlike Payda, öğrenciler ile kurulan iletişimde veya bu iletişim sebebiyle öğrenci veya ailesi ile çıkabilecek sorunlardan sorumlu değildir. Öğrenci sorumlulularının, öğrencinin, ailesinin ve ülkemizin şartlarını değerlendirerek, ortak akıl çerçevesinde davranması ve karar vermesi son derece önemlidir.

Projeler ile ilgili gelişmeleri Etkinlikler ve Haberler‘den takip edebilirsiniz.

Kasım, 2018

5kas00:00- 00:00Payda 8 Yaşında !00:00 - 00:00 Maslak

20kas19:30- 21:00PAYDA TOPLANTISI19:30 - 21:00 Maslak

24kas12:00- 15:00Payda Müzede12:00 - 15:00

X